A Centrum

A Környezettudományi Centrum története

A 21. században a környezeti problémák jelenthetik a legnagyobb kihívást a
társadalom számára. Mivel ezek a problémák számos tudományág együttműködését
igénylik, egyre inkább felismerhető a természettudományokat, a
társadalomtudományokat és a mérnöki tudományokat is magában foglaló
környezettudományok értéke. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk további
lendületet adott a környezettudományoknak, mivel az EU magasabb szinten
foglalkozik a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szabályozásokkal.

A Környezettudományi Centrumot 1996-ban alapították azzal a céllal, hogy
összehangolja a Természettudományi Kar különböző tudományterületeinek
interdiszciplináris és multidiszciplináris erőfeszítéseit a környezettudományok
területén folytatott oktatási és kutatási tevékenységek előmozdítása és a
környezetközpontú gondolkodás erősítése érdekében.

A Centrum tagjai egyúttal a Kar különböző tanszékeihez is tartoznak.

Alap- és mesterképzéseinket olyan hallgatóknak szánjuk, akik érdeklődnek az
interdiszciplináris gondolkodásmód iránt, és elkötelezettek a környezeti
kérdések felé. Ezek a képzések kiegyensúlyozott és alaposan végiggondolt
oktatást nyújtanak a hallgatók számára, hogy megértsék mind a természetes, mind
az antropogén környezeti változások dinamikáját. Ezen túl azonban a fenntartható
jövőért való cselekvés örömét is átadjuk hallgatóinknak.