-

 

Felhívás

Kedves Diákok, Hallgatók és Kollégák!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centruma rendezi a XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciát. A konferencia háttérszervezője a Weco-Travel Kft. Beutazási és Kongresszusi Osztálya.

Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciára olyan 20-50 oldalas magyar nyelvű dolgozatokat várunk, amelyek a legtágabban értelmezett időszerű környezettudományi kutatás, alkotás (általános környezeti, fenntarthatósági kérdések; környezetállapot-értékelés, -mérés; technológiai fejlesztés; szabályozási, törvénykezési kérdések; elméleti megfontolások; környezettel kapcsolatos művészeti alkotások stb.) tudományos vagy művészeti szintű bemutatását tartalmazzák és a felsőoktatási intézmények valamely (BSc/BA, MSc/MA, osztatlan stb.) képzésében részt vevő hallgatói a 2015/2016. tanév második félévében, a 2016/2017. tanévben vagy a 2017/2018. tanévében készítették. Örömmel fogadjuk a határon túli felsőoktatási intézményekben készült munkákat is.

Várjuk angol nyelvű munkák nevezését az intézmények önköltséges vagy ösztöndíjas (pl. Stipendium Hungaricum) angol képzéseiben résztvevő hallgatóitól is. Esetükben a munkák értékelésének, bemutatásának teljes folyamata – természetesen ‑ angol nyelven történik. Kérjük a kollégákat, hogy értesítsék és bíztassák az érdekelt hallgatókat.

A benevezett dolgozatok elfogadásának, értékelésének feltétele ‑ az időszerű fenntarthatósági, környezet- és természetvédelmi stb. feladatok megoldásához történő kapcsolódáson túl ‑, hogy a szerző(k) önálló, eredeti munkájának eredményeit foglalják össze, továbbá valamilyen intézményi megmérettetésen (pl. szakdolgozat bírálat, kari TDK, egyetemi/intézményi tanulmányi verseny), vagy tudományos társasági ülésen, konferencián, esetleg országos megmérettetésen (OTDK) előzőleg már szerepeltek.

Külön is bátorítjuk a környezettudományban aktív középiskolás diákok jelentkezését valamely önálló munkájukkal, amely az előzőekben megfogalmazott feltételeknek a középiskolai szinten eleget tesz (tudományos, vagy művészeti célú munka, és valamilyen középfokú oktatási megméretésen (pl. tanulmányi verseny, iskolai előadás) már részt vett. Kérjük a környezettudományi, fenntarthatósági problémák kérdéskörének tanárait, hogy bíztassák kiváló diákjaikat a jelentkezésre, részvételre.

A tudományos szekciókat a környezettudomány változatos szakterületei (pl. környezetjog, környezetfizika, környezeti kémia, földrajz- és földtudomány környezeti, fenntarthatósági kérdései, agrárkörnyezettan, környezeti nevelés, környezeti biotechnológia, környezetegészségügy, természetvédelem és biodiverzitás, általános környezeti fenntarthatósági kérdések, környezeti tematikák megjelenése a művészetben), a nyelv és természetesen a képzési szint (vagyis középiskola / egyetemi alapszak / mesterszak) alapján szervezzük. A szekciók pontos kialakítását a beérkezett dolgozat kivonatok ismeretében az OFKD2018 Tudományos Bizottságának javaslatai alapján végezzük.

Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia a pályázóknak bemutatkozási lehetőség, de egyben verseny is. A dolgozat összeállítása, az előadás bemutatása önmagában is nagyszerű teljesítmény és siker. A szakmai zsűrik a dolgozatok és az előadások bírálata alapján kiválasztják azt a 25-30%-ot, amelyek a sikeresek között is a legjobbak, a környezettudomány ügyét a legkiválóbban képviselik. E munkák szerzői ‑ a díjazottak ‑ támogatóink értékes felajánlásait nyerik el.

Minél többeket várunk a környezettudomány egyik legfontosabb közös ünnepére, a szakmai utánpótlás bemutatkozására, megméretésére! A környezet ügye mindannyiunk közös felelőssége. A diákok és hallgatók eredményeik bemutatásával, megosztásával tehetik talán a legtöbbet környezetünk fenntartható jövőéért.

Mindenkit sok szeretettel várunk.

Találkozunk Budapesten, 2018. május 10-én!

Köszöntéssel

 

Márialigeti Károly

a Szervező Bizottság elnöke